Psykologens arbejde

Psykologer kan arbejde i det offentlige, være privatansatte eller selvstændige i egen praksis eller arbejde i en konsulentvirksomhed. Blandt selvstændige psykologer skelnes der mellem praktiserende psykologer og arbejds- og organisationspsykologer. 
Praktiserende psykologer 
Praktiserende psykologer opsøges af mennesker, der fx har akutte problemer, mennesker, som har været udsat for langvarig personlig belastning, eller mennesker, der befinder sig i en livskrise. Psykologerne arbejder både med enkeltpersoner og grupper af mennesker. De hjælper deres klienter gennem rådgivning, vejledning, psykoterapi, udredning/undersøgelse, udfærdigelse af erklæringer mv. 

Læs mere om den praktiserende psykologs arbejde.

Arbejds- og organisationspsykologer
Arbejds- og organisationspsykologer, også kaldet erhvervspsykologer, eller slet og ret organisationspsykologer - rådgiver virksomheder om selve organisationen, ledelse og medarbejdere. En organisationspsykologs arbejdsområder spænder vidt over emner som fx psykisk arbejdsmiljø, organisationsudvikling og individuelle medarbejderforhold.

Læs mere om organisationspsykologens arbejde.

Formålet med psykologernes arbejde
Gennem undersøgelser, test, behandlinger, træning, rådgivning og undervisning hjælper psykologerne deres klienter med at nå til en dybere forståelse af et givent problem. I fællesskab arbejder de på at skabe en positiv ændring i forhold til problemet.

Psykologisk behandling hviler på samarbejde mellem psykologen og en eller flere klienter. Det er afgørende, at hver enkelt klient tager ansvar i forhold til dette samarbejde. Ligeledes er det vigtigt, at klienten føler sig tryg og fornemmer, at der sker en udvikling i takt med behandlingen.
 
Dansk Psykolog Forening - Stockholmsgade 27 - 2100 København Ø - Tlf: 35 26 99 55 - Fax: 35 25 97 37 - E-mail: - Hjemmeside: www.danskpsykologforening.dk